"MAXUS NET COMMUNICATIONS" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 15 lok. 4, 02-776 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000056810, NIP: 5212927342

oraz

S4R sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Indiry Gandhi 15 lok. 4, 02-776 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000426479, NIP: 9512357879,

zwane łącznie jako Spółki


postanowiły dokonać połączenia Spółek. W poniższym załączniku Spółki udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek:


 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK


 

Maxus Net Communications Sp. z o.o.

ul. Indiry Gandhi 15 lok. 4, 02-776 Warszawa, KRS: 0000056810

Prezes Zarządu: Alicja Garstecka